Din fortrydelsesret ved køb af Berlingske nyhedsabonnementer

Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du modtager avisen første gang eller har digital adgang til berlingske.dk eller E-avisen.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os, Berlingske Media A/S, Pilestræde 34, 1147 København K, tlf. +45 33 75 36 36, din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring via brev til Berlingske Media A/S, att. Kundeservice, Pilestræde 34, 1147 København K eller e-mail til kundeservice@berlingske.dk eller en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse via vores selvbetjeningsside på www.berlingske.dk/mine-sider. Hvis du anvender vores selvbetjeningsside, modtager du straks en kvittering herpå via e-mail, og du vil modtage en bekræftelse på din udøvelse af fortrydelsesretten i løbet af 2-4 arbejdsdage.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse
Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Hvis du fortryder en aftale om levering af trykte udgivelser tilbagebetaler Berlingske Media abonnementsbetalingen fratrukket trykte udgivelser, du har modtaget, inden du gav meddelelse om, at du udnytter fortrydelsesretten. Du har således ikke fortrydelsesret for de trykte udgivelser, som du har modtaget, inden du trådte tilbage fra aftalen.

Hvis du opretter et digitalt avisabonnement har du 14-dages fortrydelsesret fra den dag du bestilte dit digitale abonnement, og vi tilbagebetaler det fulde beløb uden at pålægge gebyr.